اگر دانشجو هستید و برای شما حساب کاربری ایجاد شده است با ورود به صفحه شخصی خود به امکانات دسترسی پیدا کنید .
با سلام برنامه و جدول زمانبندی حضور گروهها جهت دفاع از پروژه متره و برآورد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۷ به شرح جدول ضمیمه خواهد ...
با سلام به اطلاع دانشجویان عزیز درس تکنولوژی بتن می رساند آزمون این درس به صورت جزوه بسته و از تمامی مطالب ارائه شده به...
ورود به آرشیو