بخش دانلود

جزوه درس تکنولوژی بتن
رنگی و ارائه شده در کلاس
سایر
جزوه درس روشهای اجرای ساختمان
رنگی و ارائه شده در کلاس
سایر
جزوه درس متره و برآورد
رنگی و ارائه شده در کلاس
سیاه و سفید تک برگ
آماده برای پرینت
سایر
جزوه درس مصالح ساختمانی
سایر
جزوه درس اصول مديريت ساخت
رنگی و ارائه شده در کلاس
آماده برای پرینت
سیاه و سفید تک برگ
سایر
جزوه درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
رنگی و ارائه شده در کلاس
سیاه و سفید تک برگ
آماده برای پرینت
سایر
فایل های بدون دسته بندی
رنگی و ارائه شده در کلاس
آماده برای پرینت
سیاه و سفید تک برگ
سایر