عنواناندازهتاریخ ارسال
فصل 12 - بتن های ویژه6.18 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۶ / ۱۵:۳۲:۲۵ دانلود
فصل 12 - 2 - بتن های ویژه4.89 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۶ / ۰۹:۵۵:۲۶ دانلود
فصل 12 - 1 - بتن های ویژه5.52 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۶ / ۰۹:۵۱:۱۳ دانلود
فصل 11 - دوام7.04 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۶ / ۰۹:۳۱:۳۸ دانلود
فصل 10 - مدول الاستیسیته و تغییر شکل3.46 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۶ / ۰۹:۲۹:۳۷ دانلود