عنواناندازهتاریخ ارسال
فصل 1 - مقدمه - آماده پرینت368.47 کیلوبایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۷:۰۳:۲۹ دانلود
فصل 2 - آشنایی با مسائل اولیه کارگاهی - آماده پرینت2.21 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۷:۰۳:۱۷ دانلود
فصل 3 - گودبرداری - آماده پرینت5.83 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۷:۰۲:۳۹ دانلود
فصل 4 - قالب بندی - آماده پرینت4.28 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۷:۰۰:۳۲ دانلود
فصل 6 - فولاد و قابهای فولادی - آماده پرینت2.44 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۵۸:۴۳ دانلود