عنواناندازهتاریخ ارسال
فصل 1 - مقدمه673.09 کیلوبایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۴۴:۱۱ دانلود
فصل 2 - آشنایی با مسائل اولیه کارگاهی4.82 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۴۳:۳۱ دانلود
فصل 3 - گودبرداری - بخش 113.05 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۴۱:۱۰ دانلود
فصل 3 - گودبرداری - بخش 28.54 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۳۶:۴۱ دانلود
فصل 4 - قالب بندی11.48 مگابایت۱۳۹۵-۰۳-۱۹ / ۱۶:۱۸:۴۱ دانلود