برنامه بازدید از کارخانه آسفالت

۱۳۹۶-۰۸-۱۶ / ۰۵:۴۰:۱۳  

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه بازدید از کارخانه آسفالت مورخ 29 آبان 96 خواهد بود.