نحوه برگزاری آزمون درس تکنولوژی بتن

۱۳۹۷-۰۴-۰۲ / ۱۵:۱۵:۳۰  

با سلام

به اطلاع دانشجویان عزیز درس تکنولوژی بتن می رساند آزمون این درس به صورت جزوه بسته و از تمامی مطالب ارائه شده به عمل خواهد آمد و هیچ قسمتی از جزوه از مباحث امتحانی حذف نگردیده است. در مورد سوال طرح اختلاط بتن نیز تمامی جداول و گرافهای مورد نیاز در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و نیازی به آوردن هیچ گراف و یا جدولی در امتحان نیست.

موفق باشید.