زمانبندی دفاع از پروژه متره و برآورد - دانشجویان مهندسی معماری

۱۳۹۷-۰۴-۱۱ / ۱۸:۲۶:۰۷  

با سلام
برنامه و جدول زمانبندی حضور گروهها جهت دفاع از پروژه متره و برآورد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۷ به شرح جدول ضمیمه خواهد بود.
با احترام