درباره من

سلام

من مهدی مهدی خانی هستم و هدف از راه اندازی این سامانه یکپارچه آموزشی، ایجاد ارتباط مستقیم و رسیدگی به امور دانشگاهی من می باشد.